OPGanG Nieuws

Onderzoek naar psychologisch en sociaal welzijn van de bevolking

  • Gepubliceerd op 25/03/2020

De wereld wordt geconfronteerd met de uitbraak van het coronavirus. Om de verspreiding tegen te gaan, nemen overheden maatregelen die de contacten en activiteiten beperken. Het is belangrijk om te weten welke invloed deze maatregelen hebben op het psychologische en sociale welzijn van de bevolking. Daarom lanceert de UCLouvain een uitgebreid onderzoek om hierover meer te weten te komen. De bevraging is beschikbaar via volgende link: www.uclouvain.be/covidenik.html

Psychisch welzijn in coronatijden - Els Verheyen

  • Gepubliceerd op 24/03/2020

Het is crisis. Voor heel wat mensen in onze psychotherapiepraktijken is het dat al lange tijd. Ze vechten om te overleven, om voldoende stabiel te blijven, om het leven aan te kunnen.

En dan komen er plots allerlei maatregelen van bovenaf en noodberichten van overal. Want je kan geen tv opzetten, geen sociale media bekijken, niet buitenkomen,… of daar is het nieuws dat op je inbeukt. Soms kan het voelen alsof dit er echt niet meer bij kan. Alsof alle veilige grond onder je voeten weggeslagen wordt.

Wat kan je doen in deze toestand om je mentale gezondheid te onderhouden?

Verslag studiedag DSM 5

  • Gepubliceerd op 24/03/2020

Op 5 maart 2020 organiseerde de Hoge Gezondheidsraad een studiedag rond zijn advies "DSM5: Toepassing en status van de diagnose en classificatie van geestelijke gezondheidsproblemen. Samen met de OPGanG kernleden bespraken wij de kernpunten van dit advies en formuleerden we enkele standpunten vanuit de patiëntenverenigingen. Beleidsmedewerker Patrick Colemont nam als vertegenwoordiger van OPGanG deel aan deze studiedag.

Gek en Geniaal opnieuw op Canvas

  • Gepubliceerd op 17/03/2020

In Gek en geniaal maken we kennis met vier psychosegevoelige mensen. Allemaal gaan ze de uitdaging aan om samen met een gerenommeerde kunstenaar of artiest een kunstwerk te maken.

Ze geven ons een inkijk in hun persoonlijke leefwereld door hun psychotische ervaringen via kunst te verbeelden. Zo gunnen ze ons een blik in hun leven, hun hoofd en hun ziel, waardoor we de kans krijgen hun psychose beter te begrijpen.

Bron: Te Gek?!

Update 2020: terugbetaling psychotherapie en psychologische begeleiding door de mutualiteiten

  • Gepubliceerd op 21/02/2020

Het Vlaams patiëntenplatform en OPGanG maakten een overzicht van de terugbetaling van psychotherapie en psychologische begeleiding door de mutualiteiten. In ons overzicht vind je de terugbetaling die voorzien wordt via de aanvullende voordelen van de ziekenfondsen.

Word patiëntenvertegenwoordiger!

  • Gepubliceerd op 14/02/2020

Ben je begaan met de gang van zaken in de geestelijke gezondheidszorg (ggz)?

Wil jij dat zorg in de ggz verbetert, meer op maat is en de patiënt er centraal staat? Vergader je graag en leer je graag bij over de ggz? Wil je mee beslissen ipv dat er over ons beslist wordt? Ben je zelf psychisch kwetsbaar en wil je je steentje bijdragen aan een betere ggz? Dan is het vertegenwoordigen van patiënten misschien iets voor jou!

Podcast over leven en werken in de psychiatrie

  • Gepubliceerd op 06/02/2020

Om meer inzicht te geven over hoe het eraan toegaat in de psychiatrie heeft het psychiatrisch ziekenhuis Bethanië een podcast gemaakt. Via het internet kan je verhalen beluisteren van mensen die er verblijven en van hulpverleners. Het ziekenhuis heeft vestigingen voor verschillende doelgroepen van patiënten in Zoersel, Antwerpen, Malle en Kapellen.

Aantal gedwongen opnames blijft stijgen

  • Gepubliceerd op 21/01/2020

Uit cijfers van 4 Brusselse ziekenhuizen blijkt dat het aantal gedwongen opnames blijft stijgen. OPGanG stelde reeds in 2017 een standpuntnota op omtrent het gebruik van dwangmaatregelen in de geestelijke gezondheidszorg. Tijdens de workshops die hieraan vooraf gingen, gaven patiënten ook aan dat er te snel wordt overgegaan tot gedwongen opname. Het ondergaan van dwangmaatregelen heeft tevens een enorm grote impact op de patiënt blijkt ook uit volgende getuigenis: “Psychiatrie zou moeten gaan over het verwerken van trauma’s, niet over het oplopen van (nieuwe) trauma’s”. Lees hier het artikel

Is de geestelijke gezondheidszorg klaar voor digitale tools?

  • Gepubliceerd op 15/01/2020

De samenleving digitaliseert in ijltempo. Ook hulpverleners maken steeds meer gebruik van online tools. Volgt de geestelijke gezondheidszorg?

Bron: sociaal.net

CM betaalt dubbel zoveel sessies psychotherapie terug

  • Gepubliceerd op 13/11/2019

Het aantal kinderen, jongeren en jongvolwassenen dat via CM een tegemoetkoming krijgt voor psychotherapie is op vijf jaar tijd met bijna 50 procent toegenomen. Omdat de nood aan psychologische hulpverlening groot is, verdubbelt CM vanaf 1 januari 2020 het aantal terugbetaalbare sessies*. ‘Als gezondheidsfonds willen wij de drempel naar hulpverlening verder verlagen’, zegt algemeen CM-directeur Bart De Ruysscher.