Kostprijs van de GGZ

Geestelijke gezondheidszorg is een dure zaak. OPGanG wil enerzijds patiënten informeren over de kosten ervan en anderzijds bekijken op welke manier het kostenplaatje beperkt kan worden voor patiënten. Hierrond ondernemen we onder meer de volgende acties:

  • We ijveren voor een aangepaste terugbetaling voor geestelijke gezondheids- en verslavingszorg door de verplichte ziekteverzekering.
  • We ondersteunen een masterproef over de impact van kosten voor geestelijke gezondheidszorg op patiënten.
  • We publiceren jaarlijks een overzicht van de terugbetaling die de verschillende ziekenfondsen bieden voor psychotherapie en psychologische begeleiding.
  • Input geven bij vragen van de overheid.

De mening van patiënten over de kostprijs van consultaties bij de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)

De tarieven die Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) aanrekenen aan patiënten, zijn wettelijk vastgelegd in een besluit van de Vlaamse Regering. De overheid wilde dit aanpassen en vroeg via OPGanG de mening van patiënten(vertegenwoordigers). Wat vinden ze van de huidige tarieven? Zouden ze online hulpverlening overwegen? Is het fair om mensen te laten betalen als ze hun afspraak niet tijdig annuleren? De antwoorden hierop vind je in het artikel hierover dat verscheen in Samenspraak 88 (juni 2017), de Nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform.

Terugbetaling psychologische begeleiding en psychotherapie 2024

Je vindt hieronder een algemene overzichtstabel met informatie van alle ziekenfondsen. Daarnaast vind je een samenvattend document dat op één pagina samenvat welke terugbetaling elk ziekenfonds biedt. Psychologen, psychotherapeuten, klinisch orthopedagogen en patiëntenverenigingen kunnen dit bijvoorbeeld aan de muur hangen om patiënten te informeren. Er is een versie voor de doelgroep kinderen en jongeren en een versie voor de doelgroep volwassenen.

De informatie opgesplitst per ziekenfonds vind je hier:

Opgelet: psychologen, psychotherapeuten of klinisch orthopedagogen die een vraag tot erkenning willen indienen bij een ziekenfonds, dienen deze mutualiteit(en) rechtstreeks te contacteren. OPGanG is hier niet bij betrokken.

Publicaties

2024 Overzichtstabel psychologische begeleiding en psychotherapie door de mutualiteiten

In januari 2024 maakten we opnieuw een overzicht van de terugbetaling die elk ziekenfonds aan zijn leden biedt voor psychotherapie en psychologische begeleiding. Het resultaat is een dossier met een algemene bespreking van de terugbetalingsmogelijkheden en een vergelijking van het aanbod van de verschillende mutualiteiten

2023 Samenvatting terugbetaling psychologische begeleiding en psychotherapie - Kinderen en jongeren

In dit document zie je in één oogopslag welke terugbetaling de verschillende mutualiteiten bieden voor psychologische begeleiding en psychotherapie voor kinderen en jongeren.

2023 Samenvatting terugbetaling psychologische begeleiding en psychotherapie - Volwassenen

In dit document zie je in één oogopslag welke terugbetaling de verschillende mutualiteiten bieden voor psychologische begeleiding en psychotherapie voor volwassenen.

2023 overzichtstabel psychologische begeleiding en psychotherapie door de mutualiteiten

In januari 2023 maakten we opnieuw een overzicht van de terugbetaling die elk ziekenfonds aan zijn leden biedt voor psychotherapie en psychologische begeleiding. Het resultaat is een dossier met een algemene bespreking van de terugbetalingsmogelijkheden en een vergelijking van het aanbod van de verschillende mutualiteiten

2022 Overzichtstabel psychologische begeleiding en psychotherapie door de mutualiteiten

In januari 2022 maakten we opnieuw een overzicht van de terugbetaling die elk ziekenfonds aan zijn leden biedt voor psychotherapie en psychologische begeleiding. Het resultaat is een dossier met een algemene bespreking van de terugbetalingsmogelijkheden en een vergelijking van het aanbod van de verschillende mutualiteiten

2022 - Samenvatting terugbetaling psychologische begeleiding en psychotherapie - Kinderen en jongeren

In dit document zie je in één oogopslag welke terugbetaling de verschillende mutualiteiten bieden voor psychologische begeleiding en psychotherapie voor kinderen en jongeren.

2022 - Samenvatting terugbetaling psychologische begeleiding en psychotherapie - Volwassenen

In dit document zie je in één oogopslag welke terugbetaling de verschillende mutualiteiten bieden voor psychologische begeleiding en psychotherapie voor volwassenen.

2021 - Samenvatting terugbetaling psychologische begeleiding en psychotherapie - Volwassenen

In dit document zie je in één oogopslag welke terugbetaling de verschillende mutualiteiten bieden voor psychologische begeleiding en psychotherapie voor volwassenen.

2021 - Samenvatting vergelijking psychologische begeleiding en psychotherapie - Kinderen en jongeren

In dit document zie je in één oogopslag welke terugbetaling de verschillende mutualiteiten bieden voor psychologische begeleiding en psychotherapie voor kinderen en jongeren.

2021 - Overzichtstabel vergelijking psychologische begeleiding en psychotherapie door de mutualiteiten

In februari 2021 maakten we opnieuw een overzicht van de terugbetaling die elk ziekenfonds aan zijn leden biedt voor psychotherapie en psychologische begeleiding. Het resultaat is een dossier met een algemene bespreking van de terugbetalingsmogelijkheden en een vergelijking van het aanbod van de verschillende mutualiteiten

2020 - Overzichtstabel vergelijking psychologische begeleiding en psychotherapie voor de mutualiteiten

In februari 2020 maakten we opnieuw een overzicht van de terugbetaling die elk ziekenfonds aan zijn leden biedt voor psychotherapie en psychologische begeleiding. Het resultaat is een dossier met een algemene bespreking van de terugbetalingsmogelijkheden en een vergelijking van het aanbod van de verschillende mutualiteiten

2020 - Samenvatting terugbetaling psychotherapie - volwassenen

In dit document zie je in één oogopslag welke terugbetaling de verschillende mutualiteiten bieden voor psychologische begeleiding en psychotherapie voor volwassenen.

2020 - Samenvatting terugbetaling psychotherapie - kinderen en jongeren

In dit document zie je in één oogopslag welke terugbetaling de verschillende mutualiteiten bieden voor psychologische begeleiding en psychotherapie voor kinderen en jongeren.

2019 - Overzichtstabel vergelijking psychologische begeleiding en psychotherapie voor de mutualiteiten

In maart 2019 maakten we opnieuw een overzicht van de terugbetaling die elk ziekenfonds aan zijn leden biedt voor psychotherapie en psychologische begeleiding. Het resultaat is een dossier met een algemene bespreking van de terugbetalingsmogelijkheden en een vergelijking van het aanbod van de verschillende mutualiteiten.

2019 - Samenvatting terugbetaling psychotherapie - kinderen en jongeren

In dit document zie je in één oogopslag welke terugbetaling de verschillende mutualiteiten bieden voor psychologische begeleiding en psychotherapie voor kinderen en jongeren.

2019 - Samenvatting terugbetaling psychotherapie - volwassenen

In dit document zie je in één oogopslag welke terugbetaling de verschillende mutualiteiten bieden voor psychologische begeleiding en psychotherapie voor volwassenen.

2018 - Overzichtstabel terugbetaling psychologische begeleiding en psychotherapie door de mutualiteiten

In maart 2018 maakten we opnieuw een overzicht van de terugbetaling die elk ziekenfonds aan zijn leden biedt voor psychotherapie en psychologische begeleiding. Het resultaat is een dossier met een algemene bespreking van de terugbetalingsmogelijkheden en een vergelijking van het aanbod van de verschillende mutualiteiten.

2018 - Samenvatting terugbetaling psychotherapie - kinderen en jongeren

In dit document zie je in één oogopslag welke terugbetaling de verschillende mutualiteiten bieden voor psychologische begeleiding en psychotherapie voor kinderen en jongeren.

2018 - Samenvatting terugbetaling psychotherapie - volwassenen

In dit document zie je in één oogopslag welke terugbetaling de verschillende mutualiteiten bieden voor psychologische begeleiding en psychotherapie voor volwassenen.

2017 - Overzichtstabel terugbetaling psychologische begeleiding en psychotherapie door de mutualiteiten

In maart 2017 maakten we opnieuw een overzicht van de terugbetaling die elk ziekenfonds aan zijn leden biedt voor psychotherapie en psychologische begeleiding. Het resultaat is een dossier met een algemene bespreking van de terugbetalingsmogelijkheden en een vergelijking van het aanbod van de verschillende mutualiteiten.

2017 - Samenvatting terugbetaling psychotherapie - kinderen en jongeren

In dit document zie je in één oogopslag welke terugbetaling de verschillende mutualiteiten bieden voor psychologische begeleiding en psychotherapie voor kinderen en jongeren.

2017 - Samenvatting terugbetaling psychotherapie - volwassenen

In dit document zie je in één oogopslag welke terugbetaling de verschillende mutualiteiten bieden voor psychologische begeleiding en psychotherapie voor volwassenen.